GOED Medisch Centrum verleent medisch specialistische zorg en heeft te maken met dezelfde wet- en regelgeving als een ziekenhuis.

GOED Medisch Centrum heeft verschillende mogelijkheden om uw klacht te behandelen.  Niet alle behandelingen vallen onder de verzekerde zorg.

Verzekerde zorg

GOED Medisch Centrum heeft geen contracten met  zorgverzekeraars.

Uw behandeling wordt echter wel vergoed door uw verzekeraar. Wegens het ontbreken van een contract kunnen wij uw factuur niet rechtstreeks naar de verzekeraar sturen. Nadat een behandeltraject is afgesloten, ontvangt u een factuur van GOED Medisch Centrum. U wordt verzocht deze factuur zelf in te dienen bij uw verzekeraar.

Bent u verzekerd bij VGZ of ONVZ dan declareren wij de factuur rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Wij werken met een zogenaamde  “coulance-regeling”.  Dit betekent dat u alleen het bedrag dat u vergoed krijgt van uw verzekeraar aan ons betaalt.  Indien u dus een lager bedrag dan het factuurbedrag van uw zorgverzekeraar ontvangt, dan hoeft u niet bij te betalen.

Houdt er wel rekening mee dat de verzekeraar uw eigen risico verrekent.  Het eventueel verrekende eigen risico dient u wel zelf te voldoen. U hoeft niets voor te schieten, u kunt wachten totdat de verzekeraar u heeft betaald.

Wij werken met een “coulance-regeling” omdat door het ontbreken van een contract met zorgverzekeraars het  behoorlijk kan verschillen wat een verzekeraar vergoedt. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wij willen iedereen dezelfde zorg kunnen geven zonder dat u een financieel risico loopt.

Extra informatie over declaratie van verzekerde zorg in een ziekenhuis

Ziekenhuiszorg wordt gefinancierd op basis van diagnosebehandelcombinaties (DBC-zorgproducten). Het ziekenhuis brengt die in rekening bij de verzekeraar of de patient. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen.

Bij het eerste intakegesprek wordt er een zorgtraject geopend. Wanneer er een behandeling plaatsvindt sluit dit traject 42 dagen na de behandeling en wordt er een vervolgtraject geopend. (Deze regels zijn vastgesteld door de NZA, we mogen hier niet van afwijken.) Wanneer er opnieuw een behandeling plaatsvindt in dit vervolgtraject dan ontvangt u hiervoor een nieuwe factuur. Een eerste poliklinisch traject loopt gedurende 90 dagen. Voor de factuur maakt het niet uit hoe vaak u komt in deze 90 dagen. Na 90 dagen wordt er een vervolg traject geopend, hiervoor ontvangt u weer een nieuwe factuur.

Wanneer u hier klikt krijgt u een overzicht van onze passantentarieven.

Het kan soms een paar maanden duren voordat u een factuur ontvangt.

Onverzekerde zorg

EPI (Intratissue Percutaneous Electrolysis) en ACP (Autoloog geConditioneerd Plasma) behandeling vallen niet onder de verzekerde zorg.

Bij een verwijzing  is het voor ons niet altijd duidelijk voor welke behandeling u in aanmerking komt. Tijdens de eerste intake wordt met u besproken welke behandeling voor u het beste is.

U wordt altijd duidelijk geinformeerd wanneer de zorg niet door uw verzekeraar wordt vergoed. Het eerste intakegesprek valt wel onder de verzekerde zorg (poliklinisch traject). Hiervoor ontvangt u altijd een separate factuur. (Zie informatie verzekerde zorg).

Tarieven onverzekerde zorg (per behandeling) (U heeft vaak meerdere behandelingen nodig)

ACP                                  € 250,00

EPI                                   € 185,00

EPI + ACP                      € 285,00

ACP_Tendo                   € 1250,00 (éénmalig)

Polidocanol                    € 185,00

High Volume injectie   € 185,00

Hyaluronzuur 2 ml       € 100,00

Hyaluronzuur 4 ml       € 135,00

 

Animatiefilm brengt declaratie ziekenhuis in beeld

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. 

De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen ? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Bekijk nu de animatiefilm

Fysiotherapie

GOED Medisch Centrum werkt nauw samen met de fysiospecialisten van Axis.

Na een behandeling bij GOED Medisch Centrum bezoekt u  een fysiospecialist van Axis. Er wordt dan met u een oefenprogramma besproken.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om bij uw eigen fysiotherapeut te blijven.  De fysiospecialist zal dan uw eigen therapeut informeren over het te voeren beleid.

Voor de duidelijkheid: GOED Medisch Centrum en Axis de fysiospecialist zijn aparte organisaties, ze maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten. Consulten bij de fysiotherapeut worden separaat bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.