Skip to main content

Overzicht van onze behandelingen

GOED Medisch Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van spier, pees en gewrichtsklachten. Al onze behandelingen worden echogeleid uitgevoerd.

Door het gebruik van echo kan tijdens de behandeling de naald nauwkeurig bij de juiste structuur geplaatst worden.

 

ACP /PRP

(Autoloog geConditioneerd Plasma)

 

ACP, PRP, Platelet Rich Plasma zijn allemaal benamingen  voor bloedplasma met een verhoogde concentratie aan groeifactoren.

Gewrichtsklachten

Deze groeifactoren remmen de ontstekingsreactie die met slijtage van het gewricht gepaard gaat. Dit leidt tot vermindering van de pijnklachten en verbetering van de funktie van het gewricht. U moet zich realiseren dat het kraakbeen wat is beschadigd niet herstelt.

De meeste onderzoeken en de de beste resultaten zijn behaald bij patiënten met milde tot matige slijtage in het kniegewricht. Na een behandeltraject met ACPmax is 80% van de patiënten tevreden over het effect. Het effect zal 6-12 maanden aanhouden, daarna kunt u opnieuw injecties krijgen wanneer u dat wilt. Bij ernstigere slijtage wordt het succespercentage lager.

Naast het kniegewricht worden ook andere gewrichten behandeld middels ACPmax

 • Schouder
 • Heup
 • Enkel
 • Facet
 • SI-gewricht
 • Diverse kleine gewrichten

Behandeltraject

 • U krijgt 1 injectie met ACPmax (hoge concentratie bloedplaatjes). De literatuur laat betere resultaten zien met een hoge concentratie bloedplaatjes / groeifactoren.
 • Na 6 weken wordt het effect geëvalueerd.
 • Bij een goed resultaat adviseren we na een 1/2 jaar de  ACPmax te herhalen.
 • Bij een gedeeltelijk effect adviseren we de ACPmax direct te herhalen.
 • Bij onvoldoende resultaat adviseren we om geen ACPmax meer te nemen.

Literatuur laat zien dat de ontstekingscellen in de gewrichtsvloeistof na een 1/2 jaar gedaald zijn en na 1 jaar weer gestegen zijn. Dit is de rede dat na een half jaar de ACPmax herhaald wordt. Lage ontstekingscellen vertragen het slijtage proces.

Naast de injectie met ACPmax start u ook met een oefenprogramma via de beweegpoli.

Peesklachten

Meest voorkomende peesklachten.

 • Patellapees
 • Achillespees
 • Fasciitis Plantaris (Hielspoor)
 • Epicondylitis lateralis en medialis (Tennis en golfers elleboog)
 • Pezen in de schouder

Behandeltraject

Afhankelijk van de kwaliteit van de pees krijgt u 1-3 injecties. Er wordt een persoonlijk behandelplan voor u gemaakt.

Naast de injecties met ACP start u ook met een oefenprogramma via de beweegpoli.

 

Zenuwklachten

Meest voorkomende zenuwklachten

 • CTS
 • Morton’s neuroom
 • Overige perifere zenuwen

Behandeltraject

Als eerste wordt de zenuw “vrijgelegd” middels hydrodissectie. Vervolgens wordt ACP achtergelaten. Aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de afwijking en klachten (1-3 keer). Er wordt een persoonlijk behandelplan voor u gemaakt.

Naast de injecties met ACP start u ook met een oefenprogramma via de beweegpoli.

 

Deze behandelingen worden niet door uw verzekeraar vergoed. (Tarieven)

Patiënten informatie ACP

Video ACP

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur is een stroperige vloeistof die veel in het lichaam voorkomt. Denk aan de huid, de ogen, gewrichten en slijmbeurzen.

Hyaluronzuur bindt grote hoeveelheden water. Daarom wordt het vaak toegevoegd aan huidcrèmes en fillers om de huid te ‘verjongen’. Daarnaast wordt hyaluronzuur toegepast in gewrichten met artrose, een ontstoken slijmbeurs of pezen.

Hyaluronzuur injecties hebben geen nadelige bijwerkingen zoals injectie met Corticosteroïden.

ARTROSE

Hyaluronzuur komt voor in het vocht van een gewricht. Het zorgt ervoor dat het gewrichtsvocht stroperig wordt. Het ‘smeert’ dus gewrichten en helpt schokken op te vangen.

Naarmate gewrichten ouder worden neemt de hoeveelheid hyaluronzuur af. Het gewrichtsvocht wordt dunner. Het vermogen om schokken op te vangen en het gewricht te smeren gaat achteruit.

De gewrichtsvlakken gaan meer tegen elkaar wrijven. Daardoor kunnen beschadigingen in het kraakbeen en pijn ontstaan.

Door extra hyaluronzuur in een gewricht met artrose te injecteren wordt het gewrichtsvocht weer dikker. Waardoor er minder wrijving ontstaat tussen de bewegende delen.

Daarnaast vormt het een soort coating over het kraakbeen. Dit beschermt tegen beschadigingen.

Een injectie met hyaluronzuur leidt tot minder pijn en stijfheid. Het is een betrouwbaar en veilig alternatief voor injecties met Corticosteroïden. Vooral in gewrichten met milde tot matige slijtage.

 

Nazorg

Na een injectie met Hyaluronzuur kunt u de eerste dagen een wat stijf gevoel in en rondom het gewricht hebben. Indien nodig kunt u het gewricht koelen. Medicatie zoals Paracetamol mag u gewoon gebruiken.

Het duurt een aantal weken voordat u het effect zult opmerken. Na 6 weken nemen we contact op om het resultaat te beoordelen. Afhankelijk van het effect wordt het verdere beleid bepaald wat met u is besproken.

Het kan voorkomen dat het gewricht heftig reageert op Hyaluronzuur en kort na de behandeling dik wordt. Het beste is dan om te koelen, been hoog houden en u kunt Ibuprofen / Naproxen / Diclofenac gebruiken. De zwelling gaat meestal vanzelf over en heeft geen consequenties voor het uiteindelijke resultaat van de behandeling. U kunt wel het beste contact met ons opnemen.

De eerste 2 dagen mag u niet sporten of het gewricht zwaar belasten. Daarna mag u uw normale activiteiten hervatten.

Na een behandeling kunt u normaal gesproken zelf naar huis rijden.

NACD procedure

Wanneer kalk in de pees een bewegingsbeperking veroorzaakt kan een NACD procedure worden uitgevoerd.

De procedure bestaat uit meerdere delen;

 1. Verdoving en gePulseerde Radiofrequentie Denervatie van een zenuw.
 2. Weefsel rondom kalk verdoven.
 3. Lavage = spoelen en opzuigen van het kalk.
 4. Barbotage= vergruizen van resterende kalk.

Deze behandeling wordt door uw verzekeraar vergoed.

Pulsed-RF van een zenuw

(Gepulseerde Radiofrequente Denervatie)

Tijdens een PRF behandeling worden er één of meerdere zenuwen behandeld die de pijngeleiding verzorgen in het aangedane gebied. De zenuw wordt gedurende 4 minuten met ‘stoompulsen’ behandeld waardoor de pijngeleiding van de zenuw wordt gemoduleerd (beïnvloed) zonder deze te beschadigen.
De PRF behandeling wordt gebruikt wanneer pijnklachten een belemmering zijn om het specifieke fysiotherapeutisch oefenprogramma te volgen.

Deze behandeling wordt door uw verzekeraar vergoed.

Cryo-behandeling

 

Bij een Cryo-behandeling wordt de pijngeleiding in een zenuw onderbroken door bevriezing met koolzuurgas.  Het doel van deze behandeling is het verminderen of opheffen van de pijn.

 

Proef behandeling

Voordat er besloten wordt voor een definitieve Cryo-behandeling wordt er vaak eerst een proefbehandeling met een verdovingsmiddel gegeven. Wanneer u na deze verdoving tijdelijk geen, of een duidelijke vermindering,  van de pijnklachten heeft is het zinvol om een Cryo-behandeling te verrichten.

Voor een proefblokkade is het dus belangrijk om pijn te hebben op de dag van de behandeling, omdat u anders niet kunt beoordelen of uw pijn vermindert. Wanneer u op de dag van de behandeling of dagen voor de behandeling geen pijn hebt, neemt u dan contact met ons op.

Cryo-behandeling

Een cryo-behandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen (6-9 maanden).

 • De pijnspecialist verdooft de huid op de plaats van de behandeling.
 • Echogeleid wordt er een Cryo-probe vlakbij de zenuw geplaatst.
 • Vaak wordt er met behulp van een klein prikkelstroompje de exacte plaats van de zenuw bepaald.
 • Wanneer de exacte plaats van de zenuw is bepaald wordt deze gedurende 2 x 2 minuten bevroren. In het begin kan dit wat oncomfortabel aanvoelen echter dit verminderd snel.
 • De behandeling duurt ongeveer 20 minuten afhankelijk van hoeveel zenuwen er worden behandeld.
 • Het effect van de Cryo-behandeling treedt vaak snel op. Echter soms kan het enkele weken duren voor een optimaal resultaat.

 

Na de behandeling

 • Wanneer u zich goed voelt mag u na de behandeling direct naar huis.
 • Er kan na de injectie van de verdovingsvloeistof tijdelijk krachtsverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt na enkele uren. Hierdoor mag u niet zelf naar huis rijden.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

 • Ernstige complicaties komen zelden voor.
 • Direct na de behandeling kan napijn optreden op de plaats van de behandeling. Dit kan enkele dagen tot soms enkele weken duren. U mag hiervoor een pijnstillers nemen, zoals Paracetamol volgens bijsluiter.
 • Let op tekenen van infectie zoals roodheid, zwelling en pijn in combinatie met koorts. Neem dan contact met ons op.
 • Er kan een blauwe plek ontstaan. Dit trekt vanzelf weer weg.
 • Langdurige zenuwpijn (Uiterst zeldzaam)
 • Afhankelijk welke zenuw behandeld wordt kan er tijdelijk een doof gevoel van de huid ontstaan.
 • De behandeling heeft niet bij iedereen het gewenste effect.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • U mag van tevoren gewoon eten en drinken.
 • U kunt uw medicatie gewoon innemen.
 • Meld het gebruik van bloedverdunners. De pijnspecialist adviseert u wat te doen met deze bloedverdunners.
 • Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling.
 • Meld een (mogelijke) zwangerschap.
 • Het is belangrijk dat u, wanneer u voor een proefbehandeling komt, pijn heeft, zodat u het effect van de proefbehandeling op de pijn kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen.

 

Afhankelijk van het effect kan deze behandeling worden herhaald als de pijn weer terugkeert.