Overzicht van onze behandelingen

GOED Medisch Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van spier, pees en gewrichtsklachten. Al onze behandelingen worden echogeleid uitgevoerd.

Door het gebruik van echo kan tijdens de behandeling de naald nauwkeurig bij de juiste structuur geplaatst worden.

 

ACP

(Autoloog geConditioneerd Plasma)

 

ACP, PRP, Platelet Rich Plasma zijn allemaal benamingen  voor bloedplasma met een verhoogde concentratie aan groeifactoren.

Gewrichtsklachten

Deze groeifactoren remmen de ontstekingsreactie die met slijtage van het gewricht gepaard gaat. Dit leidt tot vermindering van de pijnklachten en verbetering van de funktie van het gewricht. U moet zich realiseren dat het kraakbeen wat is beschadigd niet herstelt.

De meeste onderzoeken en de de beste resultaten zijn behaald bij patiënten met milde tot matige slijtage in het kniegewricht. Na een behandeltraject met ACP is 80% van de patiënten tevreden over het effect. Het effect zal 6-12 maanden aanhouden, daarna kunt u opnieuw injecties krijgen wanneer u dat wilt. Bij ernstigere slijtage wordt het succespercentage lager.

Naast het kniegewricht worden ook andere gewrichten behandeld middels ACP:

  • Schouder
  • Heup
  • Enkel
  • Facet
  • SI-gewricht
  • Diverse kleine gewrichten

Behandeltraject

U krijgt 4 injecties met ACP. De eerste 3 weken, elke week een injectie. Na 3 maanden de 4e injectie. Daarna zijn onderhoudsinjecties vaak noodzakelijk wanneer u tevreden bent over het effect.

Naast de injecties met ACP start u ook met een oefenprogramma via de fysiotherapeut.

Peesklachten

Bij peesklachten gebruiken we naast de EPI behandeling ook regelmatig ACP om de kwaliteit van uw pees te verbeteren. Zie voor verdere informatie bin EPI behandelijng.

Deze behandelingen worden niet door uw verzekeraar vergoed. (Tarieven)

Patiënten informatie ACP

Video ACP

E.P.I. behandeling

(Intratissue Percutaneous Electrolysis)

E.P.I. is een innovatieve behandeling voor peesklachten die ontwikkeld is door Dr. Sanchez in Barcelona. In Cerede sportkliniek worden vele topsporters uit de hele wereld door door Dr. Sanchez en Dr. Abat succesvol behandeld. GOED Medisch Centrum is de eerste gecertificeerde E.P.I. kliniek in de Benelux.

Tijdens een E.P.I. procedure wordt er een dunne naald onder echogeleiding in het beschadigde weefsel geplaatst. Middels een ‘speciale stroom’ wordt het weefsel behandeld en gestimuleerd tot herstel. Afhankelijk van uw klachten worden er meerdere behandelingen  verricht, maximaal 1 behandeling per 2 weken.

Na twee E.P.I. behandelingen wordt het effect geëvalueerd.

> 80% verbetering:   geen verdere invasieve behandeling. U gaat wel door met de oefeningen.

50-80% verbetering:  nogmaals 2 E.P.I. behandelingen.

< 50% verbetering:     nogmaals  2 E.P.I. behandelingen gecombineerd met ACP.

Deze behandeling is altijd in combinatie met een specifiek fysiotherapeutisch oefenprogramma om de conditie van het weefsel te verbeteren. GOED Medisch Centrum werkt samen met de fysiospecialisten van Axis. Gedurende de E.P.I. behandelingen wordt er gemiddeld 2 maal per week getraind. Tevens krijgt u huiswerkoefeningen mee. Zonder een goed oefenprogramma heeft een EPI behandeling geen optimaal effect.

Deze behandeling wordt niet door uw verzekeraar vergoed. (Tarieven)

NACD procedure

Wanneer kalk in de pees een bewegingsbeperking veroorzaakt kan een NACD procedure worden uitgevoerd.

De procedure bestaat uit meerdere delen;

  1. Verdoving en gePulseerde Radiofrequentie Denervatie van een zenuw.
  2. Weefsel rondom kalk verdoven.
  3. Lavage = spoelen en opzuigen van het kalk.
  4. Barbotage= vergruizen van resterende kalk.

Deze behandeling wordt door uw verzekeraar vergoed.

PRF van een zenuw

(Gepulseerde Radiofrequente Denervatie)

Tijdens een PRF behandeling worden er één of meerdere zenuwen behandeld die de pijngeleiding verzorgen in het aangedane gebied. De zenuw wordt gedurende 4 minuten met ‘stoompulsen’ behandeld waardoor de pijngeleiding van de zenuw wordt gemoduleerd (beïnvloed) zonder deze te beschadigen.
De PRF behandeling wordt gebruikt wanneer pijnklachten een belemmering zijn om het specifieke fysiotherapeutisch oefenprogramma te volgen.

Deze behandeling wordt door uw verzekeraar vergoed.

HVIG injectie (high volume image guided injectie) en Polidocanol injectie

HVIG injectie en Polidocanol injectie worden gebruikt bij neovascularisatie in pees. Wanneer een achillespees of patellapees langdurig overbelast wordt (bijv bij een voorbereiding voor een marathon) of het gewricht met de pees veel repeterende bewegingen maakt (tijdens werk) kan er een tendinopathie (“zieke” pees) ontstaan. Dit kenmerkt door stijfheid, pijn tijdens en na belasting en verdikking van de pees. Wanneer deze kenmerken langdurig blijven aanhouden ontstaat er ongewild neovascularisatie (ingroei van kleine bloedvaten en zenuwen in de pees). Dit proces gaat gepaard met een toename van pijnklachten en de belastbaarheid van het weefsel neemt af.

Bij een HVIG injectie wordt het omliggende weefsel (paratenon) van de pees verdooft met Ropivacaine  gecombineerd met Depomedrol (ontstekingsremmer). Vervolgens wordt met  30-40 ml NaCl ( zoutoplossing) het weefsel rondom de pees los gemaakt van de pees. Met als doel om de neovascularistie te  verminderen (afname ingroei van de kleine bloedvaten en zenuwen in de pees). Deze procedure is een milde behandelvorm qua reactie en hersteltijd. De eerste dagen na injectie mag u wandelen en fietsen. Na 4 dagen gaat u starten (onder begeleiding van een fysiotherapeut) met het revalidatietraject.

Polidocanol (Aetoxysklerol) wordt gemengd met lucht om er een “schuim” van te maken. Dit schuim wordt onder echo-geleiding in het gebied van de neovascularistie gespoten. Het effect van deze procedure is dat de kleine bloedvaten verschrompelen (scleroseren) en hierdoor een afname van de neovascularistie en de ingroei van zenuwen. Deze procedure is een zwaardere behandelvorm dan een HVIG injectie. De eerste 2 weken na de injectie mag u alleen wandelen en fietsen. Daarna gaat u starten (onder begeleiding van een fysiotherapeut) met het revalidatietraject.

Bij GOED medisch centrum wordt er meestal eerst geprobeerd om de kwaliteit/structuur van de pees te verbeteren middels andere behandelmethode zoals ACP en EPI. Wanneer de neovascularisatie blijft bestaan kan er geadviseerd worden om een eenmalige HVIG injectie procedure te verrichten. Wanneer na 6 weken de neovascularisatie blijft bestaan, wordt er geadviseerd om maximaal 2 keer (tijdsinterval van 2 weken) een Polidocanol injectie uit te voeren.

Deze behandeling wordt niet door uw verzekeraar vergoed. Tarieven